AGFORWARD (”Agroforestry som vil fremme udvikling af landdistrikter”) er et fire-årigt forskningsprojekt finansieret af Den Europæiske Unions 7. rammeprogram for Forskning og Teknologisk udvikling (FP7). Det begyndte i januar 2014 og vil fortsætte indtil december 2017.
Projektet bygger på forskningsforsøg på forskningsplatforme, forsøg og dataindsamling på private bedrifter samt tidligere forskningsprojekter såsom "Silvoarable Agroforestry i Europa (SAFE)". ”The European Agroforestry Federation” er en partner. Projektstart ​​ falder sammen med lanceringen af ​​EU-forordninger for udvikling af landdistrikter, der kan understøtte etablering af agroforestry systemer.

Hvad er agroforestry?

Agroforestry (skovlandbrug) er en integreret produktion af træagtig vegetation (træer eller buske) og afgrøder eller husdyr, og hvor der er økologiske og økonomiske interaktioner imellem fx træer og husdyr.

 

Eksisterende forskning viser, at en hensigtsmæssig anvendelse af agroforestry-principper og praksis er et vigtig middel i forhold til at opnå en mere bæredygtig fødevare- og plantefibre produktion i EU, med både økonomiske såvel som miljømæssige fordele.

Succesfuld og bæredygtig agroforestry praksis udvikles bedst af landmænd og lodsejere, der arbejder i partnerskab med forskere og andre virksomheder i landdistrikterne. Derfor anvender AGFORWARD en participatorisk tilgang.

Formål

Formål og mål
Det overordnede formål med projektet er at fremme skovlandbrug praksis i Europa og derigennem bidrage til bæredygtig udvikling af landdistrikter, både økonomisk, socialt og miljømæssigt. Projektet involverer to internationale institutioner og over 23 universiteter, forskningsinstitutter og landbrugsorganisationer fra hele Europa.

Projektet vil nå ovennævnte mål ved hjælp af følgende fire delmål:

1. Forstå baggrunden for og omfanget af skovlandbrugs-systemer i Europa
2. Identificere, udvikle og teste innovationer med henblik på at forbedre europæiske skovlandbrugs-systemers robusthed og bæredygtighed

3. Vurdere innovative skovlandbrugs-designs og -praksis for steder, hvor skovlandbrug i øjeblikket ikke er eksisterende eller for nedadgående, og at kvantificere muligheder for implementering af skovlandbrug på mark-, gård- og landskabsniveau.
4. Fremme udbredelsen af hensigtsmæssige skovlandbrugs-systemer i Europa gennem bidrag til udvikling af politikker og formidling (som på dette website).