Az AGFORWARD projekt hármas számú célkitűzése innovatív és megfelelően adaptált agroerdészeti gyakorlatok elemzését és továbbfejlesztését tartalmazza. Ezt a feladatot a 6. munkacsoport üzem ill. termőterület szintjén, a 7. munkacsoport táj szintjén értelmezi. Cél a gazdálkodói hálózat és a jelenlegi kutatások által azonosított agroerdészet innovációk potenciális hatásának demonstrálása.

Az agroerdészeti rendszerek megkülönböztető tulajdonsága, hogy a fás és a szántóföldi haszonnövény vegetáció, valamint a tenyésztett állatok rendkívül sokféleképpen kombinálhatók. Ebből következik, hogy kizárólag kísérletekkel e rendszerek vizsgálata egy négyéves projekt keretében nem végezhető el. Emiatt az agroerdészeti rendszerek alkalmazásának hosszútávú hatásai ill. azok értékelése modellek segítségével végezhető el a leghatékonyabban. Ezek között találhatók a fás és szántóföldi vegetáció közötti biofizikai kölcsönhatásokat vizsgáló agroerdészeti modellek (pl. Yield-SAFE és Hi-sAFe) és pénzügyi –gazdasági aspektussal foglalkozó modellek is (pl. Farm-SAFE).

A tervezett mérföldkövek és projekteredmények:

  • A modellekben használt szimulált projekt-adatbázis pán-európai klíma-adatokkal. (a jelentés itt érhető el)
  • A modellekkel vizsgált agroerdészeti rendszerek és innovációk leírása (a jelentés itt érhető el)
  • A modellezett agroerdészeti rendszerek adatbázisa (a jelentés itt érhető el)
  • A fás vegetáció és a mezőgazdasági haszonnövény vegetáció közötti kölcsönhatásokat (vízért és fényért való versengést) leíró, napi léptékű Yield-SAFE modell továbbfejlesztése. (a jelentés itt érhető el)
  • Az agroerdészet, erdő, ill. szántóföldi művelés különböző jellegű üzemi területeken történő alkalmazásának gazdasági összehasonlítását lehetővé tevő  Farm-SAFE modell továbbfejlesztése[nbsp] (a modell itt érhető el).
  • A fás vegetáció és a mezőgazdasági haszonnövény vegetáció közötti kölcsönhatásokat részletesen, 3 dimenzióban modellező Hi-sAFe modell továbbfejlesztése  (a jelentés itt érhető el). Visit INRA webpage.
  • The development of Forage-SAFE to investigate the management and economics of wood pasture systems (model now available)
  • Középidei projekt-jelentés az üzemi szintű modellek továbbfejlesztésének kezdeti eredményeiről  (a jelentés itt érhető el).
  • A report describing modelled agroforestry outputs at field and farm scale to support biophysical and environmental assessments the modelling results at a field- and farm-scale (report now available).
  • A report describing the modelled economics of agroforestry at field- and farm-scale (report now available).