Boslandbouw in Noord Afrika als voorbeeld voor toekomstige ontwikkelingen in Europa

Klimaatverandering betekent dat sommige Europese boslandbouwsystemen, zoals de Spaanse Dehesa, in de toekomst te maken krijgen met een klimaat zoals dat nu in delen van NoordAfrika voorkomt. Als onderdeel van het AGFORWARD project heeft het Wereld Boslandbouw Centrum (ICRAF) gezocht naar succesvolle boslandbouwsystemen in gebieden grenzend aan Europa en waaraan Europa een voorbeeld kan nemen. Het rapport, geschreven door Tim Pagella van het ICRAF en zijn collega's, is gereed gekomen in december 2014 en noemt vier belangrijke aandachtsgebieden.

Samenvatting van boslandbouw voorbeelden: Het rapport licht een paar voorbeelden uit Middellandse Zee gebieden van Noord-Afrika en West-Azië uit: olijven, 'argaan', kurkeik (Marokko, Tunesië en Algerije) en akkerbouw met bomen (Marokko).

Analoge klimaten: Er werd gezocht klimaattypen die in de toekomst de Dehesagebieden in Spanje zouden 'bereiken'. Het klimaat in de Dehesa werd voorspeld voor 2050 en 2080 en er werd gekeken waar nu al zo'n klimaat voorkomt. Dat bleek Marokko te zijn.

Case study in Noord Markokko: Een participatief onderzoek werd gedaan door Laura Kmoch naar het vergroten van de bedekking door bomen langs een hoogtetransect in het Zerhoungebied in Marokko, ism ICARDA. Er valt daar 580 mm regen per jaar en 90 % daarvan valt tussen november en april. De meest gebruikelijke boslandbouwvoorbeelden zijn: afscheidingsbeplantingen met olijven en akkerbouw en het gebruik van cactusvijg, agave of 'cape gum' rond erven en velden. Er waren ook voorbeelden van mengteelten van groente en peulvruchten in fruit- en olijfboomgaarden en vee dat onder rijpe olijfbomen en carob bomen graast. De boeren konden aan de hand van de hoogte waarop ze werkten, ingedeeld worden in 5 groepen. Hoewel alle boeren meer bomen wilden, varieerden de mechanismen die dat bewerkstelligen tussen de groepen.

Modelleren van boslandbouw en parkland systemen: De vierde activiteit beschrijft het gebruik van veldgegevens en het model voor de hoeveelheid water, nutriënten en licht die de bomen en gewassen 'vangen' op drie plaatsen in de Sahel, waar de gemiddelde neerslag tussen de 550 en 1070 mm per jaar is. Het model werd gebruikt om te onderzoeken hoe de gevoeligheid van de bomen voor droogte invloed kan hebben op de opeenvolgende gewasopbrengsten. De resultaten zijn van belang voor klimaatverandering in Europa met als belangrijkste les dat bomen in boslandbouwsystemen zowel voordelen als nadelen kunnen bieden aan gewassen, als het gaat om competitie om water. De conclusies uit het rapport richten zich op de bijdrage die boslandbouw kan leveren aan het verbeteren van de veerkracht van agrarische systemen, de noodzaak van precisie-variatie en het belang van 'institutionele capaciteit'.

Pagella, T., Kmoch, L., Leudeling, E., Mulia, R., Sinclair, F. (2014). Agroforestry from Mediterranean Partner Countries: Report on possible technology transfer from Mediterranean Partner countries to European countries. (Eds. M den Herder and P.J. Burgess). Deliverable for EU FP7 Research Project: AGFORWARD 613520. 35 pp.

Meer informatie: Fergus Sinclair : F.Sinclair@CGIAR.ORG

Download the report

WP1_D1_1_AGFORWARD.pdf (2.1 MiB)