agforward WP5

 

Pakiet Roboczy 5 (WP5) koncentruje się na stosowaniu agroleśnictwa w systemach hodowlanych w trzech sektorach: i) drób, ii) bydło oraz iii) trzoda chlewna. Dąży on do identyfikacji innowacji, które dotyczą problemów kluczowych identyfikowanych przez hodowców zwierząt, w celu poprawy jakości produktów i opłacalności przy jednoczesnym wspieraniu środowiska.

Cele szczegółowe są następujące:

  1. Identyfikacja przykładów najlepszych obecnych praktyk, kluczowych wyzwań i możliwych innowacji w celu rozwiązania tych problemów, w pracach grup roboczych związaych ze stosowaniem agroleśnictwa w systemach produkcji drobiu, bydła i trzody chlewnej w ramach Sieci Badań Partycypacyjnych i Rozwoju (PRDN). (Zob. grupy agroleśnictwa dla systemów zwierzęcych)
  2. Opisanie i wyjaśnienie głównych wkładów, osiągnięć i przepływów usług ekosystemu dla analiz przypadków w wybranych krajach, związanych ze stosowaniem agroleśnictwa w systemach produkcji drobiu, bydła i trzody chlewnej (w połączeniu z WP6) (zob. raport).
  3. Uzgodnienie z PDRN kluczowych innowacji i usprawnień w kwantyfikacji w celu promowania stosowania agroleśnictwa przez hodowców zwierzat (zob. raport).
  4. Uzgodnienie i wdrożenie z PDRN protokołu doświadczalnego (zob. raport) w celu opracowania i przetestowania proponowanych innowacji w istniejących obiektach doświadczalnych i poprzez eksperymenty na terenach gospodarstw rolnych, a następnie analiza i interpretacja wyników przy ścisłym zaangażowaniu PDRN. (zob. raport)  A final deliverable describing the lessons learnt across the PDRN is available here.
  5. Zapewnienie i promowanie wytycznych dla rolników na temat sposobu ustalenia opłacalnych praktyk agroleśnych w systemach produkcji drobiu, bydła i trzody chlewnej (z WP9). (See report with innovation leaflets here)