agforward WP3

 

Pakiet Roboczy 3 (WP3) skupia się na agroleśnictwie dla pozyskiwania wysokiej jakości drzew takich jak sady jabłoni, gaje oliwne i cytrusowe oraz orzechy i kasztanowce. Zniesienie dopłat związanych z produkcją zagraża stabilności finansowej systemów oliwek i niektórych sadów owocowych. Potencjalne innowacje obejmują międzyplony strączkowe w celu poprawy odżywiania gleby, uprawę roślin zmniejsząjących szkodniki i choroby, oraz użyciu międzyplonów do wypasu.

Cele szczegółowe są następujące:

  1. Identyfikacja przykładów najlepszych praktyk obecnych, kluczowych wyzwań i możliwych innowacji w celu rozwiązania tych problemów, w pracach grup roboczych związanych z wykorzystaniem agroleśnictwa w systemach drzew o wysokiej wartości w ramach Sieci Badań Partycypacyjnych i Rozwoju (PRDN) (zob. grupy agroleśnictwa dla pozyskiwania drzew o wysokiej wartości).
  2. Opisanie i wyjaśnienie głównych wkładów, osiągnięć i przepływów usług ekosystemu dla analiz przypadków w wybranych krajach, związanych ze stosowaniem agroleśnictwa w systemach drzew o wysokiej wartości (zob. raport).
  3. Uzgodnienie z PDRN, kluczowych innowacji i usprawnień w pomiarze w celu promowania stosowania agroleśnictwa w systemach drzew o wysokiej wartości. (zob. raport)
  4. Uzgodnienie i wdrożenie z udziałem PDRN, protokołu doświadczalnego (zob. raport) w celu opracowania i przetestowania proponowanych innowacji w istniejących obiektach doświadczalnych i za pomocą eksperymentów na terenach gospodarstw rolnych, a następnie analizowanie i interpretowanie wyników, przy ścisłym zaangażowaniu PDRN. (zob. raport) A final deliverable describing the lessons learnt across the PDRN is available here.
  5. Zapewnienie i promowanie wytycznych dla rolników na temat sposobu ustalenia opłacalnych praktyk -leśnych w systemach drzew o wysokiej wartości (współpraca z WP9) (See report with innovation leaflets here).