agforward WP2

 

Pakiet Roboczy 2 (WP2) skupia się na poprawie odporności istniejących systemów agroleśnych o wysokiej wartości przyrodniczej i kulturowej. Takie systemy były zazwyczaj półnaturalne, agroleśne, gdzie stosowano uprawy lub wypas. Szczególnymi przykładami są systemy Dehesa i Montado w Hiszpanii i Portugalii, pastwiska w lasach dębowych w Sardynii i systemy dębowe Valonia w Grecji. Przykładami systemów agroleśnych o wysokiej wartości przyrodniczej i kulturowej w północnej i wschodniej Europie są tereny parkowe w Wielkiej Brytanii, i pastwiska leśne w Skandynawii, Niemczech i Rumunii. Załączyliśmy do tej grupy również "bocage" czyli żywopłotowe systemy agroleśnictwa w Bretanii w północno-zachodniej Francji.

Cele szczegółowe są następujące:

  1. Identyfikacja przykładów najlepszych obecnych praktyk, kluczowych wyzwań i możliwych innowacji w celu rozwiązania tych problemów, w ramach Sieci Badań Partycypacyjnych i Rozwoju (Participatory Research and Development Network, PRDN) opartych na 10 grupach partnerów związanych z systemami agroleśnymi o wysokiej wartości przyrodniczej i kulturowej (high nature and cultural value HNCV) (n.p. pastwiska leśne, półotwarte pastwiska, pastwiska krzewne) w głównych regionach agroklimatycznych Europy. (Zob. grupy rolnoleśne HNCV)
  2. Opisanie i wyjaśnienie głównych wkładów, wyników oraz przepływów usług ekosystemu dla wybranych systemów rolnoleśnych o wysokiej wartości przyrodniczej i kulturowej (w odniesieniu do Pakietu Pracy WP6 i Pakietu Pracy WP7). (zob. raport)
  3. Uzgodnienie z PDRN, kluczowych innowacji i usprawnień w pomiarach, które są oczekiwane w celu poprawy odporności i wzmocnienia ekosystemu HNCV rolnoleśnych w Europie. (zob raport)
  4. Uzgodnienie i wdrożenie z udziałem PDRN, protokołu doświadczalnego (zob raport) w sprawie opracowania i przetestowania proponowanych innowacji w istniejących obiektach doświadczalnych i przez badanie eksperymentalne na terenach gospodarstw rolnych, a następnie analizowanie i interpretowanie wyników, przy ścisłym zaangażowaniu PDRN. (See report here) A final deliverable describing the lessons learnt across the PDRN and a report describing some of the dissemination activity is available here.
  5. Zapewnienie i promowanie wytycznych, jak rolnicy i decydenci mogą poprawić odporność rozległych systemów rolno-leśnych w Europie (współpraca z WP8 i WP9). (see report with innovation leaflets here).