Pakiet Roboczy 1 (WP1) dotyczy pierwszego celu projektu, t.j. zrozumienia sytaucji i problematyki systemów rolno-leśnych w Europie w kontekście istniejących klasyfikacji pokrycia terenu i użytkowania gruntów w UE.

WP1 będzie się składał z czterech punktów:

  1. Punkt Kluczowy 1 (Milestone 1) to raport przedstawiający wstępne rozwarstwienie i oznaczenie ilościowe agroleśnictwa w Europie. Jest on oparty na przeglądzie literatury. (Raport jest obecnie dostępny).
  2. Zadanie 1.1 to raport opisujący udane praktyki rolno-leśne z obszarów śródziemnomorskich graniczących z Europą, które mogłyby zostać wykorzystane w celu zachęcenia agroleśnictwa w Europie. (Raport jest obecnie dostępny).
  3. Zadanie 1.2 to raport opisujący aktualny zakres i kierunki wykorzystania agroleśnictwa w UE27. Niniejszy raport zawiera mapy pochodzące z zastosowania systemu badań LUCAS. Systemy są opisane w odniesieniu do czterech grup stosowanych w projekcie AGFORWARD. Raport jest obecnie dostępny.
  4. Zadanie 1.3 to raport opisujący ramowe warunki środowiskowe i społeczno-ekonomiczne dla agroleśnictwa w Europie. (Raport jest obecnie dostępny).