Trzecim celem projektu AGFORWARD jest dokonanie oceny i opracowania innowacyjnych i lepiej dostosowanych wzorów i praktyk w miejscach, gdzie stosowanie agroleśnictwa obecnie nie istnieje lub spada. Ogólnym celem jest kwantyfikacja możliwości stosowania agroleśnictwa dla rozwoju krajobrazu.

Cechą charakterystyczną praktyk i systemów agroleśnych jest to, że istnieje szeroka gama możliwych powiązań drzew, roślin i zwierząt, które nie mogą być objęte w ramach ekspermentów czteroletniego projektu. Wobec tego, adaptacja i ocena długoterminowych skutków niektórych praktyk agroleśnych jest najskuteczniej osiągnięta poprzez stosowania metod modelowania.

Pakiet Roboczy 7 (WP7) oceni możliwe interwencje agroleśne na skali krajobrazu w obszarach próbnych.

Wyniki ewaluacji na skali krajobrazu obejmują m.in.:

  • Synteza wydajności europejskiego agroleśnictwa pod względem różnorodności biologicznej, usług ekosystemowych i rentowności (raport dostępny).
  • A spatial characterisation of some sample landscapes (report now available).
  • Raport na temat usług ekosystemów oraz rentowności czterech nowych praktyk agroleśniczych (report now available).
  • Raport na temat rentowności i zapewnienia różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych poprzez systemy agroleśnicze w skali krajobrazu. (report now available)
  • A report comprising papers (and maps where appropriate) illustrating the consequences of the wider uptake of agroforestry by farmers in terms of profitability and ecosystem services (report now available)