Czwartym celem projektu AGFORWARD jest promowanie szerszego przyjęcia odpowiednich systemów agroleśnych w Europie poprzez rozwój i rozpowszechnianie polityki agroleśnej.

WP8 przedstawi wyniki badań partycypacyjnych oraz ocen terenowych i krajobrazowych w celu zidentifikowania najlepszych praktyk w zakresie rozwoju polityki agroleśniczej.

Cele szczegółowe są następujące:

  • Opisanie aktualnego zakresu polityki agroleśniczej w Unii Europejskiej.
  • Określenie skuteczności powyższych zaleceń w zakresie promowania agroleśnictwa w Europie i innych obszarach o klimacie umiarkowanym.
  • Dostarczenie wskazówek, w jaki sposób przyszły rozwój zaleceń może pomóc w optymalizacji wkładu agroleśnictwa do wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Osiągnięcia WP8 obejmują m.in.:

  • Seria map opisujących zalecenia związane z agroleśnictwem w UE w latach 2007 do 2013 (raport już dostępny)
  • Raport na temat zasięgu i powodzenia zaleceń mających na celu promowanie agroleśnictwa w Europie (raport dostępny).
  • Raport na temat w jaki sposób zalecenia mogą pomóc w odpowiednim rozwóju i stosowaniu agroleśnictwa. (raport dostępny)