Grupy Badawcze Rolników

(Pakiety Robocze 2, 3, 4 i 5)

Do grudnia 2014 AGFORWARD stworzył 42 grupy interesantów w celu identyfikacji, rozwoju i przetestowanie w terenie nowych innowacji, w celu poprawy korzyści i opłacalności agroleśnictwa w Europie.

Dalsze grupy będą kreowane.

Każda grupa interesantów, usytuowana zwykle w jednym kraju lub regionie, skupia się na poprawie jednego z czterech typów systemów agroleśnych.

  • Istniejące systemy agroleśne o wysokiej wartości naturalnej i środowiskowej, takie jak systemy Dehesa i Montado w His\panii i Portugalii i lasy pastwiskowe i parkowe w Niemczech i Wielkiej Brytanii (WP2).
  • Integracja pastwisk lub międzyplonów pomiędzy systemy drzew o wysokiej wartości jak oliwki i drzewa owocowe oraz drzewa orzechowe i czereśnie uprawiane dla osiągnięcia wysokiej jakości drewna (WP3).
  • Integracja drzew z systemami uprawnymi (WP4).
  • Integracja drzew z systemami hodowli zwierząt (WP5).

Praca poszczególnych grup jest opisana w poniższych linkach.