Cel i zadania projektu

Ogólnym celem projektu jest promowanie praktyk agroleśniczych w Europie, które będą przyśpieszać rozwój terenów wiejskich poprzez poprawę konkurencyjności oraz wzmocnienie społeczne i środowiskowe. W projekcie uczestniczą dwie instytucje międzynarodowe i ponad 23 uczelnie wyższe, oraz organizacje badawcze i rolnicze z całej Europy.

Projekt osiągnie powyższy cel poprzez realizację czterech zadań:

  1. Zrozumienie sytuacji i problematyki systemów agroleśniczych w Europie;
  2. Identyfikację, rozwój i badania innowacyjne w terenie w celu poprawy korzyści i opłacalności systemów agroleśniczych w Europie;
  3. Ocenianie innowacyjnych projektów i praktyk agroleśniczych w miejscach, gdzie agroleśnictwo nie jest obecnie praktykowane lub zanika, a także ilościowe określenie możliwości stosowania w skali pola, gospodarstwa oraz krajobrazu.
  4. Promowanie szerszego stosowania odpowiednich systemów agroleśniczych w Europie poprzez politykę rozwoju i rozpowszechniania (tak jak, n.p. poprzez tą stronę internetową)