AGFORWARD (AGroFORestry that Will Advance Rural Development) este un proiect de cercetare de patru ani, finanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului "Seventh Framework Programme for Research and Technological Development" (FP7). Proiectul de cercetare a început în ianuarie 2014 și va continua până în decembrie 2017.

Proiectul se bazează pe experimente existente agroforestiere pe studii efectuate la nivel de fermă ("farm") şi proiecte precedente cum ar fi proiectul "Silvoarable Agroforestry For Europe (SAFE)". Federația Europeană Agroforestieră este partener în acest proiect. Începutul proiectului coincide cu lansarea regulamentelor Uniunii Europene care sprijină stabilirea sistemelor agroforestiere.

Ce este agrosilvicultura?

Agrosilvicultura (în limba Engleză "agroforestry") este practica de a integra în mod deliberat vegetaţia lemnoasă (arborii şi arbuştii) în sistemele de agricultură (inclusiv cele pastorale) pentru a beneficia din interacţiile ecologice care rezultă din acestea din punct de vedere economic.

Cercetările existente arată că aplicarea corespunzătoare a principiilor şi practicilor agro-forestiere este de o importanţă crucială pentru a ajuta Uniunea Europeană în realizarea metodelor de producţie sustenablă a alimentelor şi fibrelor cu beneficii atât pentru fermieri cât şi pentru mediu.

AGFORWARD foloseşte o abordare participativă, prin care implică fermieri. Face asta pentru că practicile agroforestiere sustenabile şi de succes pot fi dezvoltate cel mai bine prin proiecte colaborative între agricultori și proprietarii de terenuri care lucreaza in parteneriat cu cercetători, și alte întreprinderi din mediul rural.

Scop şi obiective

Obiectivul general al proiectului este de a promova practicile agro-forestiere din Europa, care vor avansa dezvoltarea rurală și anume îmbunătățirea competitivității, precum şi îmbunătățirea socială și de mediu. Proiectul implică două instituții internaționale și peste 23 de universități, organizații de cercetare și agricole din întreaga Europă.

  1. Proiectul va atinge obiectivul general men’ionat mai sus prin abordarea a patru obiective specifice:
  2. Înțelegerea contextului și extinderii sistemelor agroforestiere în Europa;
  3. Identificarea şi dezvoltarea inovațiilor pe teren şi testarea acestora pentru a îmbunătăți beneficiile și viabilitatea sistemelor agroforestiere în Europa;
  4. Evaluarea modelelor și practicilor agroforestiere inovatoare pentru locațiile în care agrosilvicultura nu este practicată în acest moment sau este în declin şi pentru a cuantifica posibilităţile pentru a fi aplicate.

Pentru a promova adoptarea la scară largă a sistemelor agroforestiere corespunzătoare în Europa prin dezvoltarea de politici și a activităţilor de diseminare (cum ar acest site)