Pachetul de lucru 1 abordează primul obiectiv al proiectului care este de a înțelege contextul și extinderea sistemelor agroforestiere în Europa în contextul tipurilor de acoperire a terenurilor şi a clasificărilor de folosire a terenurilor existente în Uniunea Europeană.

The work-package will result in four outputs.

1. Milestone 1 is a report providing a preliminary stratification and quantification of agroforestry in Europe. It is based on a literature review. The report is now available. (raportul este acum disponibil)

2. Deliverable 1.1 is a report describing successful agroforestry practices from Mediterranean areas bordering Europe that could be used to encourage agroforestry in Europe. The report is now available. (raportul este acum disponibil)

3. Deliverable 1.2 is a report describing the current extent and trends of agroforestry use in the EU27. This report includes maps derived using the LUCAS survey system. The systems are described in terms of the four groupings used in the AGFORWARD project. The report is now available.

4. Deliverable 1.3 is a report describing the environmental and socio-economic framework conditions for agroforestry in Europe. The report is now available.