agforward WP3

 

Pachetul de lucru 3 se concentrează asupra agrosilviculturii pentru sisteme de arbori de mare valoare, cum ar fi livezile de meri, măslini și plantaţiile de citrice, nuc, şi castani. Eliminarea subvențiilor legate de producție amenință viabilitatea financiară a sistemelor de măsline și a unor livezi de fructe. Inovațiile potențiale includ folosirea leguminoaselor pentru a înbunătăţi nutriţia solului, folosirea diferitelor tipuri de plantaţii pentru a controla dăunătoarele.

Obiectivele specifice sunt:

  1. Identificarea exemplelor cu bune practici existente, provocările cheie, precum și posibilele inovații pentru a aborda aceste provocări, în cadrul grupurilor de lucru ale părților interesate în cadrul PRDN, referitoare la utilizarea agrosilviculturii în sistemele de arbori cu valoare ridicată.(See the agroforestry for high value trees groups here)

  2. Descrierea și explicarea serviciilor ecosistemice şi a relaţiei acestora cu principalele strategii de management pentru sisteme agroforestiere cu sisteme de arbori cu valoare ridicată (See report here)

  3. Agrearea în cadrul PRDN asupra inovaţilor cheie care pot fi folosite pentru a promova sisteme agroforestiere ci arbori cu valori ridicate(See report here)

  4. Agrearea şi aplicarea în cadrul PDRN, a unui protocol experimental (see report here) pentru a dezvolta și testa inovaţiile propuse folosind facilităţile experimentale existente prin experimente la nivel de fermă, după aceea analizarea şi interpretarea rezultatelor împreună cu PRDN. (see report here) A final deliverable describing the lessons learnt across the PDRN is available here.

  5. Promovarea unor ghiduri orientative pentru agricultori şi factori de decizie pentru stabilirea unor practici agroforestiere cu sisteme de arbori cu valori ridicate, care să fie economic viabile (împreună cu pachetul de lucru 9). (See report with innovation leaflets here).