agforward WP2

 

Pachetul de lucru 2 se concentrează asupra îmbunătățirii rezilienţei sistemelor agroforestiere cu valori culturale şi naturale ridicate existente. Astfel de sisteme sunt în mod tipic, sisteme semi-naturale agro-silvopastorale unde s-a aplicat cultivarea şi-sau păşunatul. Exemple proeminente includ sistemele Dehesa și Montado în Spania și Portugalia, pădurile de stejar pășteau în Sardinia și sistemele de stejar "Valonia" din Grecia. Sistemele agroforestiere de înaltă valoare naturală și culturală din Europa de Nord și de Est includ parcurile din Marea Britanie, păşunile cu arbori din Scandinavia, Germania și România. În cadrul acestei categorii, am inclus, de asemenea, "Bocage" sau sistemul agrosilviculturii care foloseşte garduri vii din nord-vestul Franţei.

Obiectivele detaliate sunt:

 

  1. Identificarea exemplelor de bune practici existente, a celor mai importante provocări, precum și posibilele inovații pentru a aborda aceste provocări, în cadrul formării unei reţele întitulate "Reţeaua Paricipativă de Cercetare şi Dezvoltare" (Participatory Research and Development Network, PRDN). Acesta se bazează pe zece grupuri de interes a căror activitate se asociază cu sistemele agroforestiere cu valori naturale şi culturale ridicate din principalele regiuni agro-climatice din Europa. (See the HNCV agroforestry groups here)

  2. Descrierea și explicarea serviciilor ecosistemice şi a relaţiei acestora cu principalele strategii de management pentru sisteme agroforestiere cu înalta valoare naturală şi culturală specific selectate (vezi pachetul de lucru 6 şi 7) (See report here)

  3. Agrearea în cadrul PRDN (vezi mai sus) asupra inovaţilor cheie care pot fi folosite pentru a înbunătăţi rezilienţa sistemelor agroforestiere cu înaltă valoare naturală şi culturală şi consolidarea serviciilor ecosistemice ale acestor.(See report here)

  4. Agrearea şi punerea în aplicare, împreună cu PDRN, a unui protocol experimental (see report here) de a dezvolta și testa inovațiile propuse prin experimente pe-fermă, care vor fi urmate de analizarea şi interpretarea rezultatelor în colaborare strânsă cu PDRN. (See report here)A final deliverable describing the lessons learnt across the PDRN and a report describing some of the dissemination activity is available here.
  5. Oferta şi promovarea unor practici prin care agricultorii şi factori de decizie pot înbunătăţi rezilienţa sistemelor agroforestiere din Europa (în colaborare cu pachetele de lucru 8 şi 9). (see report with innovation leaflets here).