Βάση δεδομένων για την περιγραφή των αγροδασικών συστημάτων

Αυτή η έκθεση είναι ένα προϊόν από το πακέτο εργασιών 6 που εξετάζει τον τρίτο στόχο του έργου AGFORWARD, το οποίο θα αξιολογήσει τα καινοτόμα αγροδασικά σχέδι και πρακτικές σε επίπεδο πεδίου και γεωργικής εκμετάλλευσης. Η έκθεση συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τα αγροδασικά συστήματα με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες κατα τη διάρκεια των εργασιών μοντελλοποίησης.

Η αρχική έκθεση του Οκτωβρίου 2015 περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά των 27 συστημάτων σε ένα κοινό πληροφοριακό δελτίο.

Palma, J.H.N., Crous-Duran, J., Graves, A.R., Burgess, P.J. (2015). Database of Agroforestry System Descriptions. Milestone Report 28 (6.3) for EU FP7 Research Project: AGFORWARD 613520. (20 October 2015). 81 pp.

Κατεβάστε την έκθεση

MS28_System_Database_Oct_2015.pdf (3.2 MiB)