Διαδικτυακή εφαρμογή των μοντέλων Yield-SAFE και Farm-SAFE

Το αρχικό μοντέλο Farm-SAFE αναπτύχθηκε το 2006 στο πλαίσιο του έργου SAFE (2001-2005) που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Graves et al., 2011). Το μοντέλο αναπτύχθηκε για τη σύγκριση των συστημάτων αρόσιμων, δασικών και δασογεωργικών συστημάτων σε τέσσερις περιοχές ενός αγροκτήματος, προκειμένου να προσδιοριστεί η σκοπιμότητα των δασογεωργικών συστημάτων στις ευρωπαϊκές εκμεταλλεύσεις. Κατά τη διάρκεια του έργου AGFORWARD δημιουργήσαμε μια ενημερωμένη έκδοση (που ονομάζεται Farm-SAFE_March 2017), η οποία συνδέει το Farm-SAFE σε μια on-line εκδοχή του βιοφυσικού μοντέλου SAFE (van der Werf et al., 2007). Συνδέεται επίσης με τη βάση κλιματικών δεδομένων CliPick (Palma 2015).

Οι εξελίξεις στο πλαίσιο του νέου μοντέλου περιλαμβάνουν την προσθήκη νέων γεωργικών εκμεταλλεύσεων (π.χ. εκτάσεις μικρού περίτροπου χρόνου και συγκομιδής φρούτων) και ενισχυμένη βάση δεδομένων για νέα συστήματα (π.χ. λεύκες μικρού περίτροπου χρόνου στη Γερμανία και κερασιές για παραγωγή καρπού σε λειμώνες στην Ελβετία) και βιολογική δασογεωργία με μικρού περίτροπου χρόνου ιτιές στο Ηνωμένο Βασίλειο).

Το μοντέλο μπορεί να μεταφορτωθεί εδώ

Farm-SAFE_March17.zip (29.9 MiB)

Graves A, Palma J, Garcia de Jalon S, Crous-Duran J, Liagre F, Burgess PJ. (2016). Deliverable 9.27(9.3) Web-application of the Yield-SAFE and Farm-SAFE Model: Farm-SAFE_March 2017. Microsoft Excel worksheet model developed as part of the AGFORWARD project. 31 MB. March 2017.

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του μοντέλου, επικοινωνήστε με τον Anil Graves (A.Graves@cranfield.ac.uk) ή τον Silvestre Garcia de Jalon  (s.garcia-de-jalon@cranfield.ac.uk).

Βιβλιογραφία

Graves AR, Burgess PJ, Liagre F, Terreaux J-P, Borrel T, Dupraz C, Palma J, Herzog F (2011). Farm-SAFE: the process of developing a plot- and farm-scale model of arable, forestry and silvoarable economics. Agroforestry Systems 81: 93-108.

Palma JHN (2015). CliPick: Project Database of Pan-European Climate Data for Default Model Use. Milestone Report 26 (6.1) for EU FP7 Research Project: AGFORWARD 613520. 10 October 2015. 22 pp.

van der Werf W, Keesman K, Burgess PJ, Graves AR, Pilbeam D, Incoll LD, Metselaar K, Mayus M, Stappers R, van Keulen H, Palma J, Dupraz C (2007). Yield-SAFE: a parameter-sparse process-based dynamic model for predicting resource capture, growth and production in agroforestry systems. Ecological Engineering 29: 419-433.