Βελτίωση του μοντέλου Hi-sAFe

Το Hi-sAFe είναι ένα υπολογιστικό μοντέλο, το οποίο αναπτύχθηκε αρχικά στο έργο SAFE, το οποίο μπορεί να προσομοιώσει την παραγωγικότητα των δένδρων και των καλλιεργειών σε αγροδασικά συστήματα σε τρεις διαστάσεις. Στο πρόγραμμα AGFORWARD χρησιμοποιούμε το Hi-sAFe για να κατανοήσουμε και να περιγράψουμε τις αγροδασικές διαδικασίες που συμβαίνουν τρισδιάστατα και σε μικρά χρονικά διαστήματα. Πρόκειται για ένα πολύ πιο λεπτομερές μοντέλο από το Yield-SAFE το οποίο προϋποθέτει απλές ρυθμίσεις καλλιέργειας δένδρων 2-D και λειτουργεί σε ημερήσιας βάσης βήματα.

Η έκθεση που ακολουθεί πραγματοποιήθηκε από τον Christian Dupraz και μια ομάδα από το INRA περιγράφει μερικές από τις βελτιώσεις που έγιναν στο Hi-sAFe κατά τα πρώτα χρόνια του έργου AGFORWARD. Αυτό ολοκληρώθηκε σε συνέδριο στο Μονπελιέ το Μάιο του 2016.

Lecomte I, Dupraz C, Gosme M, Blitz C (2016). Improvement of the Hi-sAFe model. Milestone 30 (6.5) for EU FP7 Research Project: AGFORWARD 613520. (21 July 2016). 7 pp.

Κατεβάστε την αναφορά

MS30_Hi-sAFe_Improvements.pdf (361.9 KiB)