Βελτιώσεις του μοντέλουYield-SAFE

Το Yield-SAFE είναι ένα μοντέλο σε ημερήσια βάση-βήματα που μπορεί να περιγράψει τις αποδόσεις των καλλιεργειών και των δένδρων σε γεωργικά, αγροδασικά και δασικά συστήματα (van der Werf et al., 2007). Η αναφορά που ακολουθεί περιγράφει ορισμένες πρόσθετες ρουτίνες που ενσωματώνονται στο μοντέλο. Η ενότητα 2 περιγράφει την αναπνοή συντήρησης των καλλιεργειών χλοοτάπητα και τη χρήση δεδομένων έλλειψης υδατικού δυναμικού για την πρόβλεψη ρυθμών αναπνοής. Η ενότητα 3 περιγράφει νέες ρουτίνες για τη μοντελοποίηση της παραγωγής φελλού και φρούτων, για να τροποποιήσει την απορρόφηση νερού από δέντρα σε σχέση με τη μάζα λεπτών ριζών και για να προβλέψει την επίδραση των δένδρων στη θερμοκρασία και την ταχύτητα του ανέμου. Η ενότητα 4 περιγράφει τις ρουτίνες για την πρόβλεψη του κύκλου του εδαφικού οργανικού άνθρακα και της έκπλυσης νιτρικών αλάτων. Η ενότητα 5 εξηγεί την εκτίμηση της ικανότητας μεταφοράς ζωικού κεφαλαίου και η ενότητα 6 περιγράφει την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής έκδοσης του Yield-SAFE.

Palma, J.H.N., Graves, A.R., Crous-Duran J, Upson, M., Paulo, J.A., Oliveira, T.S., Silvestre Garcia de Jalón, S., Burgess, P.J. (2016). Yield-SAFE Model Improvements. Milestone Report 29 (6.4) for EU FP7 Research Project: AGFORWARD 613520. (5 July 2016). 30 pp.

Κατεβάστε την αναφορά

MS29_Yield-SAFE_Improvements.pdf (1.3 MiB)

Αναφορές

van der Werf, W., Keesman, K., Burgess, P.J., Graves, A.R., Pilbeam, D., Incoll, L.D., Metselaar, K., Mayus, M., Stappers, R., van Keulen, H., Palma, J.H.N., Dupraz, C. (2007). Yield-SAFE: A parameter-sparse, process-based dynamic model for predicting resource capture, growth, and production in agroforestry systems. Ecological Engineering 29: 419–433